Tieto taipuu moneen muotoon

Nathan Yaun: Data visualization

Tämän tästä törmää erilaisiin diagrammeihin ja kuvioihin. Pylväät, palkit, pisteet, viivat, piirakat, jne. Muotoja on moneen lähtöön. Dataa visualisoimalla pyrimme ymmärtämään lukuja ja niiden muutoksia paremmin. Toisinaan graafit onnistuvat tässä hyvin, toisinaan huonommin.

Tällä viikolla löysin Wiredin kautta Nathan Yaunin artikkelin: One Dataset, Visualized 25 Ways. Nimensä mukaisesti artikkelissa kuvataan samaa dataa (elinajanodote maittain) 25 erilaisen graafisen esityksen voimin. Pelkkä kuvien selaaminen auttaa havainnoimaan kuinka usealla tavalla dataa voidaan visualisoida. Artikkelissa Nathan korostaa sitä, että graafilla pitää olla selkeä päämäärä, vastaus johonkin kysymykseen.

Oma suosikki Nathanin graafeista on oranssin palluran muotoon rullattu elinajanodote. Tässä kuviossa mielenkiintoni kohdistuu aloitus/lopetus janalle. Kuva vastaa selkeästi kysymykseen: Kuinka elinajanodote on muuttunut kyseisellä ajanjaksolla? Yksittäistä maata on hankala seurata, mutta kokonaiskuvan piirtyy selkeästi. Yhdellä silmäyksellä kuvasta selviää, että elinajanodote oli vuonna 2000 pääosin 40-80 ikävuoden välissä ja vuonna 2015 taas 50-85 välillä. Muutos on selvä.

Taitava graafikko saa siis datasta oleellisen esille. Toisaalta graafisella esityksyllä voi myös hämätä katsojaa. Toisinaan näkeekin graafeja joissa on saatu asteikkoa tai origoa muuttamalla merkityksetön muutos näyttämään merkitykselliseltä. Toki se mikä on toiselle merkityksetön voi toiselle merkitä paljon. Savolaiseen tapaan vastuu on kuulijalla tai tässä tapauksessa katsojalla.