Referenssit

PHSOTEY | Akuutti 24

Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimivalle ensihoito- ja päivystyskeskukselle – Akuutti 24 – suunniteltiin ja toteutettiin uudet verkkosivut. Sivuston alustana toimi WordPress. Uudistuksen avulla pyrittiin parantamaan potilaiden ohjausta ja esittelemään paremmin yksikön toimintaa.

Sivuille kuvattiin paljon uutta materiaalia: kuvia ja videoita, joille on löytynyt käyttöä myös monissa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanavissa.

www.akuutti24.fi